Tin khẩn

Quay lại

TPHCM chuẩn bị kỹ cho điều kiện “bình thường mới” và phục hồi kinh tế

Dự kiến Thành phố sẽ thực hiện lộ trình 3 giai đoạn phục hồi kinh tế, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1-31/10/2021, giai đoạn 2 từ ngày 1/11/2021-15/1/2022, giai đoạn 3 sau ngày 15/1/2022.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 16-30/9/2021.

Dự kiến Thành phố sẽ thực hiện lộ trình 3 giai đoạn phục hồi kinh tế, trong đó giai đoạn 1 từ ngày 1-31/10/2021, giai đoạn 2 từ ngày 1/11/2021-15/1/2022, giai đoạn 3 sau ngày 15/1/2022.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn: ttbc-hcm.gov.vn