Quay lại

Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (Hướng dẫn chi tiết tại Công văn 1374/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế)