Tin khẩn

Quay lại

Danh sách các khu cách ly tập trung có thu phí tại TPHCM (cập nhật ngày 30/11/2021)

Theo văn bản hướng dẫn của Sở Y tế TPHCM, người F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì cho cách ly điều trị tại nhà (nếu đủ điều kiện) và được cấp phát các túi thuốc. Nếu không đủ điều kiện cách ly và chăm sóc tại nhà, người F0 được tự đề nghị địa điểm cách ly phù hợp tại cơ sở cách ly của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu cách ly tập trung của địa phương hoặc các cơ sở cách ly có thu phí, …

 
Danh sách các khu cách ly tập trung có thu phí tại TPHCM (cập nhật ngày 30/11/2021) - Ảnh 1
Danh sách các khu cách ly tập trung có thu phí tại TPHCM (cập nhật ngày 30/11/2021) - Ảnh 2
Danh sách các khu cách ly tập trung có thu phí tại TPHCM (cập nhật ngày 30/11/2021) - Ảnh 3
Danh sách các khu cách ly tập trung có thu phí tại TPHCM (cập nhật ngày 30/11/2021) - Ảnh 4

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố