Quay lại

Nhìn lại Chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời"

 

(HMC) Chương trình Livestream Dân hỏi - Thành phố trả lời là chương trình đầu tiên, chưa có tiền lệ khi chính quyền thành phố, quận huyện trả lời, đối thoại trực tiếp với dân qua kênh fanpage, giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân về an sinh xã hội, phòng chống Covid-19, phục hồi sau đại dịch...

Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh