Quay lại

Livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" - Bảo hiểm xã hội

(HMC) - Ngày 31/8, Livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" - giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân xoay quanh chủ đề Bảo hiểm xã hội. Livestream số thứ 7 được phát sóng trực tiếp trên Fanpage của Trung tâm Báo chí TP và Fanpage của một số cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

 

Trung tâm Báo chí Thành phố

Nguồn: ttbc-hcm.gov.vn