Quay lại

Infographic: Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời cách ly F1 tại nhà

Người tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) nếu cách ly tại nhà phải là nhà ở riêng lẻ, căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư...

Ngày 14/7, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 5599/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Nguồn: ncov.moh.gov.vn